Monthly Archives: Styczeń 1970

Odrzwia zwykłe wzmocnione

Wiązanie niemieckie wykonuje się wycinając w stojaku i stropnicy schodowe wycięcia, które po połączeniu stropnicy ze stojakiem zazębiają się wzajemnie. Wykonanie wiązania niemieckiego jest znacznie trudniejsze niż wykonanie olunku w wiązaniu polskim. Należy zwrócić uwagę, by wycięcia ściśle przylegały do siebie, gdyż błędne wykonanie zacięć powoduje rozłupywanie stropnicy lub stojaków. Wiązanie niemieckie wykonuje się w różny sposób, zależnie od tego, jak wielkie występuje ciśnienie w wyrobisku i czy jest ono górne, czy boczne. Wykonanie wiązania dla ciśnienia pionowego przedstawiono na rys. 8.5a, a dla ciśnienia bocznego rys. 8.5b. Odrzwia z wiązaniem niemieckim stosowane są, gdy występują duże ciśnienia boczne,- nadaje się więc najlepiej do wyrobisk prowadzonych w łupkach ilastych, w których występuje zazwyczaj silne ciśnienie boczne. Wiązanie niemieckie ma tę wadę, że osłabia odrzwia w miejscu łączenia stropnic i stojaków. W kopalniach węgla znajduje ono rzadkie zastosowanie. . się płaszczyzn stojaka i stropnicy przyciętych pod pewnym kątem (rys. 8.6). Wykonanie wiązania wydaje się łatwe, jednak cięcie piłą drewna okrągłego pod kątem 30 lub 45° nie jest łatwe w warunkach dołowych. Ten typ odrzwi ma nieduże zastosowanie w górnictwie węglowym.

Continue reading

Metoda sejsmiczna

Metoda sejsmiczna opiera się na pomiarze szybkości rozchodzenia się drgań fal sprężystych w warstwach skalnych, przy czym drgania te są sztucznie wzbudzane za pomocą eksplozji materiałów wybuchowych.

Continue reading