Monthly Archives: Lipiec 2017

Obudowa murowo-betGnowa

Obudowę betonową przy głębieniu metodami specjalnymi stosuje się głównie jako obudowę opuszczaną, przy głębieniu metodą kesonową oraz w szybach zamrażanych.

Continue reading

Metoda magnetyczna

Magnes, mający możność swobodnego obracania się, ustawia się w polu magnetycznym wzdłuż linii sil. Wiadomo również, że mały magnes stanowiący igłę kompasu ustawia się jednym biegunem w kierunku północy (N), drugim w kierunku południa (S). Gdy wychyli się igłę magnetyczną z położenia północ-południe, wówczas jednak wraca ona do swego poprzedniego położenia. Fakt ten świadczy o tym, że na bieguny igły magnetycznej działają siły, a więc że znajduje się ona w polu magnetycznym. Ponieważ cała ziemia jest ogromnym magnesem, więc obecność pola magnetycznego stwierdza się wszędzie w pobliżu ziemi nazwane zostało ono polem magnetycznym ziemskim.

Continue reading

Impregnowanie sposobem próżniowo-ciśnieniowym

Impregnowanie sposobem próżniowo-ciśnieniowym odbywa się w zamkniętym kotle wytrzymałym na ciśnienie do 1,0 MPa. Drewno załadowane na specjalny wózek wprowadza się do kotła. Po szczelnym zamknięciu kotła wypompowuje się z niego powietrze, co powoduje wyssanie soków i powietrza z drewna. Po 30 do 45 minutach napełnia się kocioł roztworem podgrzanym do temperatury około 90°C, wytwarzając w kotle przez dodatkowe wtłaczanie roztworu ciśnienia 0,6 do 0,8 MPa, które utrzymywane jest przez 40 do 60 minut. Pod wpływem tego ciśnienia roztwór impregnacyjny wnika dokładnie do wszystkich tkanek drewna. Po nasyceniu drewna spuszcza się roztwór impregnacyjny i usuwa drewno’ z kotła. Całkowita operacja trwa około dwóch godzin.

Continue reading

Historyczny zarys rozwoju górnictwa

Górnictwo jest jedną z najstarszych dziedzin techniki i datuje się od czasów przedhistorycznych. Początkowo człowiek pierwotny zbierał i wygrzebywał rękami lub kijem leżące płytko w ziemi odłamki i otoczaki krzemienia, granitu i bazaltu o kształcie wygodnym do chwytania. Z biegiem czasu nauczono się ostrzyć je przez obłupywanie, a przedmioty te jako ostrza ręczne lub tłuki były głównymi narzędziami człowieka.

Continue reading

Co po ukończeniu pogłębiania szybu?

Po ukończeniu pogłębiania szybu i jego uzbrojeniu należy półkę skalną lub pomosty zabezpieczające usunąć. Wykonuje się te prace po zatrzymaniu ruchu w szybie wydobywczym. Półkę skalną można zebrać za pomocą specjalnie zbudowanego pomostu wiszącego lub-też pomostów przekładanych (rys. 11.58). Półkę 1 zbiera się od góry, przy czym otworom strzałowym 5 daje się takie nachylenie, by występował odrzut urobku na część szybu zakrytą pomostem roboczym -i i pomostem bezpieczeństwa 3. Dla zebrania ostatniego odcinka półki stosuje się poniżej pomostu 2 zabezpieczającego półkę dodatkowy pomost bezpieczeństwa 3.

Continue reading