https://alko-maty.pl/archiwizator-czytnik-kart-sim.htmlgotowe projekty małych domów warszawa

Charakterystyka skał stropowych i spągowych

Skały stropowe, jak i spągowe, mogą się zachowywać różnie nad lub pod wybraną przestrzenią. Dlatego skały podzielono na kilka grup, a mianowicie:

– skały kruche, mające małą zwięzłość i plastyczność, wskutek czego „łatwo się łamią i rozpadają na drobne kawałki, np. piaskowce o słabym lepiszczu, łupki piaszczyste o gęstej i wyraźnej podzielności oraz zwykle łupki,

– skały sztywne o dużej wytrzymałości, mające małą zdolność 3o””odkształcenia się, jak np. zwięzłe piaskowce,

– skały plastyczne, mające dużą zdolność uginania się, jak np. iły, gliny i niektóre łupki.

– stropy kruche – załamujące się mniejszymi partiami, odznaczają sięmałą wytrzymałością, spoistością i małą zdolnością odkształcenia się (rys. 6.4)

Klasa I – bezpośredni strop stanowią skały kruche, łatwo ulegające zawałowi, o miąższości większej niż 5-krot- na grubość pokładu, Klasa II – bezpośredni strop stanowią skały kruche, łatwo ule- gające zawałowi, ale o miąższości mniejszej aniżeli 5-krotna grubość pokładu

Klasa III – bezpośredni strop stanowią skały sztywne, trudno ulegające zawałowi lub też nad pokładem zalega strop zasadniczy z grubej warstwy skał mocnych i nie uginających się, Klasa IV – skały stropowe mają zdolność uginiania się i osiadania na spągu, bez załamywania się (skały plastyczne lub uwarstwione).

Strop bezpośredni pokładu (rys. 6.7) stanowią te warstwy nadkładowe, które załamują się i tworzą zawał zaraz po usunięciu obudowy z wyrobiska. Bezpośredni strop opiera się na obudowie i caliźnie otaczającej wyrobisko.

Strop zasadniczy stanowią warstwy leżące powyżej stropu bezpośredniego nie załamują się one równocześnie ze stropem bezpośrednim, lecz po upływie pewnego czasu, obejmując sobą większe przestrzenie. Zasadniczy strop opiera się na poprzednich zawałach lub na podsadzce oraz na caliźnie otaczającej wybrane przestrzenie.

Strop fałszywy stanowi warstwa niewytrzymałej skały płonnej w stropie, którą trudno utrzymać w polu roboczym i która łatwo odpada przy urabianiu węgla. Strop fałszywy, o ile występuje, należy do stropu bezpośredniego, jak to pokazano na rys. 6.7.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *