Co po ukończeniu pogłębiania szybu?

Po ukończeniu pogłębiania szybu i jego uzbrojeniu należy półkę skalną lub pomosty zabezpieczające usunąć. Wykonuje się te prace po zatrzymaniu ruchu w szybie wydobywczym. Półkę skalną można zebrać za pomocą specjalnie zbudowanego pomostu wiszącego lub-też pomostów przekładanych (rys. 11.58). Półkę 1 zbiera się od góry, przy czym otworom strzałowym 5 daje się takie nachylenie, by występował odrzut urobku na część szybu zakrytą pomostem roboczym -i i pomostem bezpieczeństwa 3. Dla zebrania ostatniego odcinka półki stosuje się poniżej pomostu 2 zabezpieczającego półkę dodatkowy pomost bezpieczeństwa 3.

Ludzie zatrudnieni przy zbieraniu półki muszą być zabezpieczeni pasami bezpieczeństwa. Po zebraniu półki i obudowaniu szybu łączy się zbrojenia górnego odcinka szybu ze zbrojeniem szybu w odcinku pogłębionym.

Pogłębiany odcinek szybu przewietrza się za pomocą lutni przymocowanych do obudowy lub zbrojenia bądź zawieszonych- na linach i kołowrocie, podobnie jak przy zwykłym głębieniu szybu. Stosuje się najczęściej przewietrzanie tłoczące. Zależnie od głębokości i średnicy szybu stosuje się wentylatory stałe lub przenośne – lutniowe.

Przed przystąpieniem do pogłębienia szybu należy zaprojektować sposób odwadniania szybu w zależności od przewidywanej ilości wody i zbudować urządzenia szybowe, jak pomost wysypo- wy, pomosty bezpieczeństwa i robocze, wciągarki do podciągania pomp, komory pomp i rurociągi.

Pogłębiany szyb odwadnia się za pomocą pomp przodkowych przeponowych i pomp stacjonarnych. Do odwadniania stopniowego, tj. z przodku szybu do poziomu pośredniego, a dopiero stąd na powierzchnię stosuje się pompy stałe na poziomie pośrednim wraz z całym systemem komór przelewowych oraz pompy typu przeponowego do odwadniania przodku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *