rzeczoznawca majątkowy warszawa

Długość wszystkich odcinków lontów

Długość wszystkich odcinków lontów jednocześnie zapalonych musi być równa. Przy liczbie otworów od 1 do 3, długość każdego odcinka lontu nie może być mniejsza jak 1,5 m, a przy większej liczbie otworów nie może być mniejsza jak 2 m. Długości lontów określone przepisami wynikają z prędkości palenia się lontu, która wynosi 0,8 do 1,0 cm/s.

Uzbrajanie zapalników elektrycznych w spłonkę przebiega następująco: wpierw należy stwierdzić, czy spłonka nie jest zanieczyszczona. Po stwierdzeniu, że spłonka jest czysta (czyści się ją w sposób opisany poprzednio), wkłada się ją otwartym końcem do tulejki zapalnika. Końce przewodów zapalnika powinny być zwarte (skręcone). Przewody uzbrojonego zapalnika elektrycznego można rozwinąć dopiero w przodku przed samym wykonaniem naboju udarowego, po' uprzednim wyłączeniu spod napięcia przodkowych urządzeń, elektrycznych. Uzbrajać wolno tyle zapalników, ile otworów będzie jednocześnie odstrzeliwanych.

Uzbrajanie naboi udarowych. Umieszczenie spłonki wraz ze środkiem zapalającym w nabojach udarowych musi odbywać się w. przodku, bezpośrednio przed ich włożeniem do otworu strzałowego. Nie wolno przygotowywać więcej naboi udarowych, niż tego wymaga liczba jednocześnie odpalanych ładunków. Nabój udarowy przygotowuje się w ten sposób, że odwija się z jednego końca opakowanie naboju, wykonuje się w nim kołeczkiem drewnianym wgłębienie, do którego wprowadza się uprzednio przygotowaną spłonkę z lontem lub zapalnikiem elektrycznym. Nie wolno wciskać spłonki wprost do materiału wybuchowego bez zrobienia wgłębienia, gdyż może to spowodować detonację spłonki. Spłonkę z lontem łub zapalnikiem należy tak osadzić w naboju, aby podczas wsuwania naboju udarowego do otworu nie zostały one wyciągnięte. Dlatego owija się koniec opakowania naboju wokół drutów zapalnika lub lontu i obwiązuje sznurkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *