kołdra letnia 220x200

Dolnośląskie Zagłębie Węglowe

Dolnośląskie Zagłębie Węglowe – DZW (zał. 3 umieszczony na końcu książki w kieszonce) znajduje się wśród gór Sudetów. Utwory karbońskie Zagłębia dzielą się na karbon dolny – nieproduktywny (kulm) Ł) i karbon górny – produktywny.

Utwory produktywne tworzą niesymetrycznie zbudowaną nieckę, tzw. Nieckę Śródsudecką, ograniczoną masywem Gór Sowich na wschodzie i masywem Karkonoszy na zachodzie. Nieckę powstałą w karbonie górnym wypełniają utwory nadkładu-permu (wraz ze skałami wulkanicznymi triasu i kredy). Długość Zagłębia wynosi około 60 km, szerokość 25 do 33 km. Jego granice wyznaczają w przybliżeniu miejscowości: Kłodzko, Nowa Ruda, Wałbrzych, Kamienna Góra, Zacier, Hronów. Północno-zachodnia i wschodnia część Zagłębia należą do Polski (1/3 powierzchni Zagłębia), południowo-zachodnia do Czechosłowacji.

W karbonie produktywnym wyróżnia się następujące grupy warstw: warstwy wałbrzyskie, bialokamieńskie i żaclerskie. Warstwy wałbrzyskie stanowią spągową część karbonu produktywnego. Występują one jedynie w północno-wschodniej części Niecki Sródsudeckiej, w rejonie Wałbrzycha i Nowej Rudy. Wychodnie ich otaczają wąskim pasmem od północy tzw. zatokę wałbrzyską oraz częściowo wzdłuż obrzeża góry Chełmiec. Największą miąższość warstw wałbrzyskich wynoszącą około 250 m stwierdzono na południowy zachód od Wałbrzycha.

Warstwy wałbrzyskie zawierają tam 24 pokłady węgla, o średniej grubości od 0,2 do 1,0 m. W rejonie Nowej Rudy warstwy wałbrzyskie są najlepiej rozwinięte w okolicy Woliborza. Mają one tam około 170 m miąższości, występują w nich 32 pokłady węgla, z których kilkanaście nadaje się do eksploatacji. Grubość pokładów dochodzi maksymalnie do 1,25 m.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *