hologramy kolekcjonerskie

Głębienie oraz pogłębianie czynnych szybów i szybików

Głębienie szybów pionowych zalicza się do najbardziej trudnych, a jednocześnie bardzo kosztownych robót górniczych. Stopień trudności tych robót polega na tym, że urabianie skały, jej ładowanie, transport na powierzchnię i inne czynności, jak obudowa i przewietrzanie, są znacznie bardziej skomplikowane w wyrobisku pionowym niż poziomym. Ponadto szyb przebija się nie tylko w skalach zwięzłych, lecz i w skałach sypkich mało zwięzłych, a często zawodnionych (kurzawkach), w których prowadzenie robót górniczych i zakładanie obudowy jest bardzo trudne. Ponieważ szyb powinien niezawodnie spełniać swoje zadanie przez cały okres istnienia kopalni, roboty związane z głębieniem i obudową muszą być wykonane bardzo starannie oraz fachowo i dlatego wykonywane muszą być przez doświadczonych i wyspecjalizowanych górników szybowych.

Biorąc pod uwagę kształt tarczy szybowej, tj. kształt poprzecznego przekroju szybów, głębokość i wielkość powierzchni przekroju poprzecznego, przeznaczenie, sposób wykonania (głębienia i obudowy) można przeprowadzić podział szybów.

Ze względu na kształt poprzecznego przekroju, szyby podzielić można na: okrągłe, prostokątne, beczkowe i eliptyczne. O wyborze kształtu przekroju poprzecznego decyduje przeznaczenie szybu, przewidywany okres jego eksploatacji (pracy) oraz rodzaj skal, w których ma być szyb głębiony. .

Obecnie bardziej rozpowszechnione są szyby okrągłe. Prostokątny przekrój stosuje się dla szybików o podrzędnym znaczeniu i krótkim okresie istnienia oraz szybików poszukiwawczych. Rozpowszechniony pierwotnie w górnictwie prostokątny przekrój szybów związany był z rodzajem obudowy szybu, która była obudową drewnianą. W szybach głębionych w skałach mniej zwięzłych, obudowa drewniana jest jednak mało wytrzymała na ciśnienie boczne, zwiększa opór przepływającego powietrza. Ponadto obudowa ta jest stosunkowo krótkotrwała (10 do 15 lat), ulega szybko butwieniu, a koszt remontu jest bardzo duży. Czynniki te spowodowały, że szyby o przekroju prostokątnym są rzadko stosowane, jedynie jako szybiki poszukiwawcze, o niewielkiej głębokości. Zaznaczyć jednak należy, że prostokątny kształt szybu pozwala na najlepsze wykorzystanie poprzecznego przekroju szybu pod względem rozmieszczenia urządzeń i przedziałów w szybie (rys. 5.14b). Szyb podzielony jest na przedziały, które w zależności od przeznaczenia noszą nazwy: przedziału klatkowego lub skipowego, przedziału rurowego i przedziału drabinowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *