siatkówka poznańhttps://agasport.com.pl/rowery-cat-37

Głębokość szybów

Głębokość szybów jest także różna. W polskich zagłębiach węglowych szyby osiągają głębokość 1200 m, w radzieckich, niemieckich i belgijskich kopalniach węgla 1200 do 1400 m. W polskich kopalniach rud miedzi głębokości szybów dochodzą do 800 m, a w kopalniach soli od 200 do 600 m. W kopalniach rud innych krajów spotyka się szyby sięgające 1500 m, a w Afryce Południowej nawet 2900 m, np. koło Johannesburga. Głębokości szybów nie należy jednak uważać za równoznaczne z glęboko- śęiami robót podziemnych, które są prowadzone jeszcze głębiej, np. w indyjskich i południowoafrykańskich kopalniach złota roboty górnicze prowadzone są na głębokości około 3000 m.

Przecznice i sztolnie. Kształt przekroju poprzecznego przecznic i sztolni zależy od wytrzymałości skał otaczających, kierunku wywieranego przez nie ciśnienia oraz materiału, z którego wykonuje się obudowę tych wyrobisk, W skałach zwięzłych i ciśnieniu działającym tylko od stropu wyrobiska, przecznice i sztolnie wykonane w obudowie drewnianej mają prostokątny lub trapezowy kształt przekroju poprzecznego.

W skałach mniej zwięzłych i kruchych stosuje się obudowę murowaną, ceglaną, betonitową, betonową, żelazobetonową przecznicom i sztolniom nadaje się przy ciśnieniu stropowym kształt sklepiony (rys. 5.15a), a przy ciśnieniu od stropu i bocznym – kształty zbliżone do podkowy (rys. 5.15b) lub półkoliste (rys. 5.15c). Na ustalenie wymiarów przekroju poprzecznego przecznic i sztolni mają wpływ:

– rodzaj i wymiary środków transportowych,

– liczba torów,

– szerokość przejścia dla ludzi, która wynosi zgodnie z przepisami 0,7 do 0,9 m (zależnie od rodzaju i natężenia przewozu i ruchu ludzi),

– odległość między dwoma mijającymi się środkami transportowymi, która musi wynosić co najmniej 0,25 m,

– odległość najszerszego środka transportowego między obudową lub ociosami – co najmniej 0,25 m,

– ilość powietrza wynikająca z przepisów, która powinna przepłynąć przecznicą lub sztolnią.

Podobnie wysokości głównych wyrobisk transportowych, a tym samym przecznic i sztolni, są ustalone górniczymi przepisami w zależności od rodzaju stosowanych środków przewozowych. Powierzchnie przekrojów poprzecznych przecznic wynoszą od 12 do 20 m2.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *