hologramy kolekcjonerskie na legitymacje studencka

Historia początków rozwoju górnictwa w Polsce

Druga wojna światowa doprowadziła do dalszego obniżenia zdolności produkcyjnej kopalń. Okupant hitlerowski prowadził rabunkową gospodarkę złożem, dążąc do maksymalnego wydobycia bez nakładów inwestycyjnych i bez względu na późniejsze skutki techniczno-ekonomiczne takiej eksploatacji oraz nie licząc się z warunkami higieny i bezpieczeństwa pracy górników. W ostatnich dniach drugiej wojny światowej czynione były przez okupanta przygotowania mające na celu zniszczenie kopalń lub ich zatopienie. Zdecydowana jednak postawa górników, którzy z narażeniem życia strzegli swoich zakładów, nie dopuściła do zniszczenia kopalń, zaś natychmiast po wyzwoleniu górnicy sami zajęli się przygotowaniem kopalń do produkcji, zanim kopalnie zostały objęte przez oficjalny zarząd.

Po wyzwoleniu, ustawą z dnia 3 stycznia 1946 r., rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przejął wszystkie kopalnie w Polsce na własność państwa i włączył je do ogólnonarodowej gospodarki socjalistycznej. Rozwój górnictwa odbywał się i odbywa się nadal na zasadach planowego, proporcjonalnego rozwoju gospodarki narodowej, stanowiąc w tej gospodarce decydujące ogniwo dla rozwoju innych dziedzin wytwórczości.

Rozwój górnictwa w Polsce Ludowej wzbogacił mapę gospodarczą Polski (zal. 1 umieszczony w kieszonce na końcu książki) o nowe surowce, o nowe kopalnie i całe obszary górnicze. W minionym 40-leciu Polski Ludowej zostały zbadane, utworzone i zagospodarowane następujące okręgi górnicze:

– Rybnicki Okręg Węglowy (ROW),

– Lubelski Okręg Węglowy,

– Okręgi węgla brunatnego: turoszowski, koniński oraz w rejonie Bełchatowa,

– tarnobrzeski okręg górnictwa siarkowego,

– Lubińsko-Glogowski Okręg Miedziowy (LGOM),

– częstochowski okręg rud żelaza,

– śląskodsrakowski okręg rud cynkowo-ołowiowych,

– lubaczowski okręg wydobycia gazu ziemnego,

– przemyski okręg wydobycia gazu ziemnego,

– okręgi soli kamiennej w Kłodawie i Inowrocławiu,

– okręgi przemysłu materiałów budowlanych, kujawski, kielecki i lubelski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *