projekty domów warszawa

Ładunki otworów

Ładunki otworów należy odpalać w takiej kolejności, aby każdemu następnemu ładunkowi otworu ładunek odpalany wcześniej odsłaniał dodatkową płaszczyznę. Niespełnienie tego warunku daje nikły efekt odstrzału. Czas przebiegu wybuchu jednego ładunku odpalanego samodzielnie wynosi około 0,5 sekund. W tym okresie zanikają całkowicie falc drgań skały.

Odpalanie momentalne (ZE ostrymi momentalnymi) kilku lub kilkunastu ładunków powoduje powstanie silnych wstrząsów nawet w dość znacznych odległościach od miejsca wybuchu.

Przy stosowaniu ZE zwłocznych o zwłoce 1 sekundy, efekt wybuchu jest taki sam, jakby poszczególne ładunki odpalane były pojedynczo po kolei. Współdziałanie wybuchów kilku ładunków może nastąpić dopiero wówczas, gdy czas odchodzenia kolejnych ładunków skróci się do kilkunastu milisekund. Osiąga się to przez stosowanie zapalników o zwłoce 0.5 sekundy i milisekundowych. Wówczas przy odpowiednim doborze okresów czasu inicjowania kolejnych wybuchów można uzyskać zjawisko nakładania się na siebie fal drgań. Zjawisko to powoduje wzmożone drgania ośrodka, a przez to łatwiejsze rozkruszanie (urabianie) skały objętej drganiem. Doświadczenia wykazały, że optymalny czas opóźnienia wynosi 10 do 20 milisekund.

Bardzo istotną cechą odpalania milisekundowego jest to, że czas odejścia całej serii ładunków jest znacznie krótszy od czasu, w którym wskutek kruszenia węgla działaniem wybuchu pierwszych ładunków serii może wydzielić się metan w ilości zagrażającej wybuchem przy odchodzeniu ostatnich ładunków serii.

Odpalanie zapalnikami milisekundowymi w porównaniu z odpalaniem zapalnikami innych typów ma następujące zalety:

– możliwość seryjnego odpalania ładunków nawet przy za- wartości 1% metanu,

– znaczne zmniejszenie wstrząsów stropu i ociosów wyrobiska,

– zmniejszony rozrzut urobku, ‚

– zmniejszenie jednostkowego zużycia MW,

– zwiększenie się wydajności pracy strzałowego, umożliwiające odpalanie większej liczby otworów w serii,

– skrócenie czasu trwania robót strzelniczych w cyklu roboczym przodku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *