tu

Metoda magnetyczna

Magnes, mający możność swobodnego obracania się, ustawia się w polu magnetycznym wzdłuż linii sil. Wiadomo również, że mały magnes stanowiący igłę kompasu ustawia się jednym biegunem w kierunku północy (N), drugim w kierunku południa (S). Gdy wychyli się igłę magnetyczną z położenia północ-południe, wówczas jednak wraca ona do swego poprzedniego położenia. Fakt ten świadczy o tym, że na bieguny igły magnetycznej działają siły, a więc że znajduje się ona w polu magnetycznym. Ponieważ cała ziemia jest ogromnym magnesem, więc obecność pola magnetycznego stwierdza się wszędzie w pobliżu ziemi nazwane zostało ono polem magnetycznym ziemskim.

Opisane zjawisko zostało wykorzystane do poszukiwania złóż, a ta metoda poszukiwań nosi nazwę met ody magnetycznej. Metoda magnetyczna poszukiwań polega na pomiarze wartości natężenia pola magnetycznego badanego terenu i pozwala na stwierdzenie obecności skał magnetycznych, tzn. o dużej przenikliwości magnetycznej, wśród otoczenia skał o mniejszej przenikliwości magnetycznej albo zupełnie niemagnetycznych. Skały oddziaływają bowiem w różny sposób na igłę magnetyczną gdy igła znajdzie się nad złożem o dużej przenikliwości magnetycznej, odchyli się wówczas bardziej, natomiast gdy znajdzie się nad złożem o mniejszej przenikliwości – odchyli się mniej.

W celu stwierdzenia obecności skał magnetycznych wykonuje się w metodzie magnetycznej w różnych punktach terenu pomiary odchyleń igły magnetycznej (magnesu) i wyznacza ich kierunek. Wyniki pomiarów nanosi się na mapę, na której otrzymuje się linie magnetyczne przez połączenie punktów o równych odchyleniach magnetycznych (rys. 3.3). Zagęszczenie tych Unii świadczy o obecności skat o dużej przenikliwości, a rozproszenie wskazuje na skały o małej przenikliwości magnetycznej.

W każdym punkcie ziemskie pole magnetyczne charakteryzuje się odpowiednim wektorem natężenia, który rozkłada się w płaszczyźnie południka magnetycznego na dwie składowe: poziomą H i pionową Z. . s

Waga magnetyczna służy do pomiaru składowych natężenia pola magnetycznego. Najbardziej znane są w Polsce tzw. wagi magnetyczne przeznaczone do wyznaczania względnych wartości składowej pionowej Z poła magnetycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *