ochrona przeciwpożarowa budynków

Metoda radioaktywna

Metoda radioaktywna opiera się na własnościach promieniotwórczych niektórych pierwiastków. Zawarte w skorupie ziemskiej pierwiastki promieniotwórcze wysyłają promieniowanie alfa, beta i gamma. Promieniowanie alfa i beta jest bardzo mało przenikliwe, dlatego dla celów poszukiwawczych wykorzystuje się przede wszystkim promieniowanie gamma. Pomiary natężenia promieniowania mogą być wykonywane za pomocą liczników Geiger-Mtillera lub za pomocą odpowiednio czułej aparatury umieszczonej w samolocie bądź w helikopterze. Metoda ta była stosowana tylko do poszukiwań złóż uranu i toru. Praktyka wykazała jednak, że można ją również wykorzystać do poszukiwania nieradioaktywnych pierwiastków, takich jak: tantal, niob, beryl, ołów, złoto, a nawet ropy naftowej.

Ten sposób poszukiwań stosowany powszechnie w Związku Radzieckim wykazał, że jeden helikopter lecący na wysokości' 30 do 70 m może w ciągu jednego sezonu (późna wiosna, wczesna jesień) zbadać obszar od 5 do 7 tys. km2. Ponadto helikopter może dotrzeć szybko w takie regiony kraju, które dla ludzi są trudno dostępne i czas ich zbadania byłby bardzo długi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *