https://www.maes.com.pl/produkt/537/ogranicznik-parkingowy-z-odblaskowymi-zoltymi-pasamiw-komplecie-z-zest-mocujacym

Metoda sejsmiczna

Metoda sejsmiczna opiera się na pomiarze szybkości rozchodzenia się drgań fal sprężystych w warstwach skalnych, przy czym drgania te są sztucznie wzbudzane za pomocą eksplozji materiałów wybuchowych.

Prędkość rozchodzenia się fal sprężystych jest równa w poszczególnych skałach, gdyż zależy od charakteru samego ośrodka. Im bardziej sprężysta jest skała, tym łatwiej i prędzej przenosi drgania, czyli falę sejsmiczną. Na przykład prędkość przewodzenia tych drgań w soli kamiennej jest bardzo duża (5200 do 5600 m/s) w stosunku do prędkości w iłach (1600 do 2100 m/s). Wywołane wybuchami drgania rozchodzą się w skalach promieniowo we wszystkich kierunkach. Przechodząc przez warstwy poszczególnych skał, drgania ulegają częściowemu załamaniu (refrakcji), częściowo zaś odbiciu ku powierzchni ziemi (refleksji). Badania sejsmiczne wykonuje się za pomocą tzw. geofonów (sejsmografów).

W zależności od rodzaju mierzonych fal rozróżnia się metodę sejsmiczną refrakcyjną lub refleksyjną. Metoda refrakcyjna wykorzystując zjawisko załamywania się kierunków rozchodzenia się fal (rys. 3.9) umożliwia badanie bardzo płytko zalegających warstw (600 do 800 m). Metodą refrakcyjną ustala się np. kontury slupów solnych na głębokości do kilkuset metrów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *