instalacje antenowe montaz-anten.pl ursynów

Obliczanie zasobów kopaliny

Obliczenie zasobów kopaliny polega przede wszystkim na ustaleniu jej objętości w danym złożu (pokładzie), na podstawie map. pokładowych kopaliny i przekrojów geologicznych pokładu w granicach jego występowania na rozpatrywanym obszarze, jak np. na obszarze górniczym istniejącej lub planowanej kopalni.

W przypadku nachylonego złoża pokładowego powierzchnię- jego oblicza się w rzucie poziomym lub pionowym, zależnie od kąta nachylenia pokładów, według następujących wzorów: dla rzutu poziomego dla rzutu pionowego gdzie a oznacza kąt nachylenia w stopniach.

Przy obliczaniu objętości pokładów o kącie nachylenia mniejszym niż 15° jest dopuszczalne pominięcie kąta nachylenia i dokonanie obliczenia, jak przy pokładzie poziomym. Przy kącie nachylenia większym niż 75° można również pominąć przy obli czeniu kąt nachylenia i dokonać obliczenia jak przy pokładzie pionowym.

Obliczanie powierzchni złoża regularnego w postaci pokładu nie nastręcza większych trudności i wykonuje się przez podział skonstruowanej powierzchni złoża na pola obliczeniowe w kształcie trójkątów, wieloboków lub innych figur regularnych, obliczając powierzchnię za pomocą znanych z geometrii wzorów. Po zsumowaniu tych powierzchni otrzymuje się powierzchnię całego złoża.

Do obliczenia przyjmuje się tzw. grubość użyteczną, czyli z ogólnej grubości pokładu odejmuje się grubość ewentualnych warstw płonnych (przerostów). W przypadkach zmiennej grubości przyjmuje się grubość średnią, wyliczając ją sposobem średniej arytmetycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *