Manhattan Distribution Center

Obudowa metalowa

Zależnie od przeznaczenia wyrobiska oraz od rodzaju występujących w nim obciążeń (które, jak wiadomo z rozdziału o mechanice górotworu, mogą mieć charakter statyczny lub dynamiczny), stosuje się obudowę metalową sztywną lub obudowę podatną.

Obudowa sztywna jest stosowana w skalach sztywnych nie- narażonych na większe ciśnienie dynamiczne (np. w przecznicach niepodlegających wpływom eksploatacji). Praca takiej obudowy polega głównie na zmianach przekroju wynikających ze sprężystości materiału i ewentualnych luzów występujących w połączeniach obudowy.

Obudowa podatna stosowana jest we wszystkich wyrobiskach korytarzowych narażonych na ciśnienie dynamiczne spowodowane odprężeniem się górotworu lub działaniem zasięgu eksploatacji. Przekrój wyrobiska w obudowie podatnej zmniejsza się przy dużym obciążeniu wskutek skracania się poszczególnych elementów obudowy. Po przejściu fali ciśnienia spełnia swoją rolę dalej.

Obudowa sztywna. Obudowa sztywna może być wykonana w postaci odrzwi składających się ze stalowych stojaków i stropnic. Łączenie stropnic i stojaków odbywać się może za pomocą kątowników i śrub lub za pomocą specjalnych podkładek obejmujących stojak i stropnicę.

Rolę odrzwi mogą również spełniać luki dwu- lub trzyczęściowe. Przykładem obudowy lukami dwuczęściowymi jest obudowa typu Pokal (rys. 8.23). Łuki wykonane są ze stali o profilu dwu- teowyra. Łączy się je u góry, używając do połączenia łubków dostosowanych do profilu elementów obudowy (rys. 8.24).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *