wentylacja hali przemysłowej

Obudowa murowa z betonitów i betonowa

Betonity są to prefabrykowane elementy z betonu. Betonity produkowane są o różnych kształtach i wymiarach. Przy obudowie chodników do wznoszenia murów oporowych produkowane są betonity prostokątne, do wykonywania sklepień betonity klinowe. Betonity prostokątne wyrabiane są o wymiarach: 380X X250X130 mm, 185X250X130 mm i 380X380X130 mm, a betonity klinowe do budowy sklepień o wymiarach: 770X250X X75/65 mm i 380X250X75/65 mm.

Murowanie bętonitami jest szybkie. Mur prosty betonitowy wykonuje się wiążąc betonity zaprawą lub układając je jeden na drugim, uzyskując w ten sposób jednolitą na całym obwodzi» spoinę pionową nie zapełnianą już zaprawą. Dla zwiększenia podatności obudowy wkłada się między betonity wkładki drewniane.

Spośród wielu zalet obudowy betonitowej do najważniejszych należy szybkość i łatwość jej wykonania, znaczna wytrzymałość i łatwa wymiana uszkodzonych betonitów.

Obudowa betonowa – Kształt obudowy betonowej dostosowany jest, podobnie jak murowanej, do rodzaju górotworu i występujących ciśnień. Przystępując do wykonania obudowy betonowej, wykonuje się wrąb na założenie fundamentu. Po wykonaniu fundamentu przystępuje się do betonowania. Pierwszą czynnością jest wykonanie odeskowania. W tym celu ustawia się w oznaczonej odległości od ociosu pionowe słupy drewniane co 1 do 1,2 m od siebie i obija się je szczelnie deskami na styk na wysokość 0,5 m. Za odeskowanie wrzuca się przygotowany beton i ubija dobrze bijakami. Po wypełnieniu pierwszej warstwy ściany betonowej podnosi się odeskowanie i wypełnia następną warstwę ściany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *