maski budowlane przeciwpyłowe przemysłowe bhp obi

Obudowa ostateczna

Uwzględniając stosowane materiały do obudowy ostatecznej szybów, rozróżnia się następujące jej rodzaje:

– drewnianą,

– murowaną z cegły,

– betonitową,

– betonową,

– betonitowo-betonową,

– z tubingów żeliwnych i staliwnych.

Obudowa drewniana. Obudowa drewniana nie jest już w Polsce prawie stosowana przy głębieniu szybów w kopalniach węgla, rud i soli. Powodem tego jest deficytowość drewna, mała trwałość obudowy (12 do 15 lat), duże wymagania wytrzymałościowe stawiane obudowie, zę względu na głębienie szybów w zawodnionych skałach sypkich, nieraz na znacznych głębokościach.

Z podanych względów drewno do obudowy stosuje się jeszcze podczas remontu istniejących drewnianych obudów szybów oraz do obudowy szybików poszukiwawczych przy robotach geologicznych, do obudowy płytkich pomocniczych szybów o małym przekroju i krótkim czasie trwania. Do obudowy szybów stosować należy drewno sosnowe impregnowane.

W zależności od konstrukcji obudowy i sposobu jej wykonania rozróżnia się następujące rodzaje obudowy drewnianej:

– wieńcową pełną,

– wieńcową na słupkach,

– wieńcową zawieszoną na cięglach.

Obudowa wieńcowa pełna. Stosowana jest tylko wyjątkowo w płytkich szybach o przekroju prostokątnym lub kwadratowym. Składa się ona z wieńców (ram) ułożonych jeden za drugim. Wieńce wykonuje się z drewna okrągłego lub z belek kantowych, które mogą spoczywać bezpośrednio na sobie lub w odstępach 3 do 10 cm.

Zależnie od wytrzymałości skały, co kilkanaście metrów zakłada się wieniec podstawowy (rys. 11.20). Jest to rama, której belki są dłuższe od normalnych o 0,3 do 0,8 m. Wystające końce belek umieszcza się w gniazdach wykonanych w skale, oklino- wując je dokładnie. Dla umożliwienia wprowadzenia belki w gniazda, jedno z nich wykonuje się z tzw. zawodem. Na wieńcu podstawowym opiera się zwykle wieńce obudowy szybu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *