rolety poznań

Odrzwia zwykłe wzmocnione

Wiązanie niemieckie wykonuje się wycinając w stojaku i stropnicy schodowe wycięcia, które po połączeniu stropnicy ze stojakiem zazębiają się wzajemnie. Wykonanie wiązania niemieckiego jest znacznie trudniejsze niż wykonanie olunku w wiązaniu polskim. Należy zwrócić uwagę, by wycięcia ściśle przylegały do siebie, gdyż błędne wykonanie zacięć powoduje rozłupywanie stropnicy lub stojaków. Wiązanie niemieckie wykonuje się w różny sposób, zależnie od tego, jak wielkie występuje ciśnienie w wyrobisku i czy jest ono górne, czy boczne. Wykonanie wiązania dla ciśnienia pionowego przedstawiono na rys. 8.5a, a dla ciśnienia bocznego rys. 8.5b. Odrzwia z wiązaniem niemieckim stosowane są, gdy występują duże ciśnienia boczne,- nadaje się więc najlepiej do wyrobisk prowadzonych w łupkach ilastych, w których występuje zazwyczaj silne ciśnienie boczne. Wiązanie niemieckie ma tę wadę, że osłabia odrzwia w miejscu łączenia stropnic i stojaków. W kopalniach węgla znajduje ono rzadkie zastosowanie. . się płaszczyzn stojaka i stropnicy przyciętych pod pewnym kątem (rys. 8.6). Wykonanie wiązania wydaje się łatwe, jednak cięcie piłą drewna okrągłego pod kątem 30 lub 45° nie jest łatwe w warunkach dołowych. Ten typ odrzwi ma nieduże zastosowanie w górnictwie węglowym.

Wykonywanie obudowy drewnianej oraz jej rodzaje. Czynnikami, które wpływają na wybór, sposobu obudowy wyrobiska są warunki geologiczne i wymagania techniczne.

Do warunków geologicznych należy zaliczyć takie czynniki, jak zaleganie pokładu, rodzaj skał otaczających, grubość pokładu, nachylenie, głębokość zalegania itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *