remontyzjarzabkiem.plkonstrukcje żelbetowe

Otwory w kopalniach podziemnych

Przy strzelaniu długimi otworami w kopalniach podziemnych przy użyciu saletrolu należy każdorazowo uzyskać zezwolenie WUG. Saletrol stosowany jest również w kopalniach rudy i w robotach odkrywkowych.

W warunkach bardzo mokrych otworów coraz szersze zastosowanie mają akwatole. Są to mieszaniny saletry amonowe) (50 do 70%) z trotylem (15 do 30%), wodą, z dodatkami żelaty- nizującymi.

Materiały wybuchowe węglowe. Materiały wybuchowe węglowe są, jak to wspomniano, bezpieczne wobec pyłu węglowego (wobec metanu nie są bezpieczne) i mogą być używane – z pewnym ograniczeniem – do robót w węglu w pokładach niemeta- nowych. Zakres stosowania MW węglowych jest w myśl przepisów górniczych następujący:

– 1. W pokładach niemetanowych klasy A zagrożenia pyłowego.

– 2. W pokładach niemetanowych klasy B zagrożenia pyłowego – za każdorazowym zezwoleniem OUG dla ściśle określonych miejsc pracy.

– 3. W miejscach, gdzie wolno używać MW skalne.

Materiały wybuchowe węglowe mają tylko jedną podgrupę – amonowo-saletrzaną, której przedstawicielami są karbonity. Karbonity węglowe zawierają w swym składzie oprócz saletry amonowej 4% nitrogliceryny dla zwiększenia czułości, mączkę drzewną oraz sól kuchenną o odpowiednim stopniu rozdrobnienia, obniżającą siłę MW i temperaturę płomienia wybuchu, dzięki czemu nie zapalają pyłu węglowego.

Karbonity węgłowe odporne na twardnienie mają zmienioną barwę – ciemnofioletową zamiast szarej wymaganej przepisami ze względu na zastosowanie saletry barwionej granatem kwaso- chromowym w celu zwiększenia odporności na twardnienie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *