słupy granitowe : Borowskie Kopalnie Granitujednorazowa maska medyczna kupno warszawa

Podział materiałów wybuchowych

Najważniejszy z punktu widzenia praktyki górniczej jest podział MW używanych w górnictwie według stopnia bezpieczeństwa (tabl. 9.1). Według tego podziału MW dzielą się na:

– skalne, nie mające żadnego stopnia bezpieczeństwa wobec metanu i pyłu węglowego mogą być używane tylko do robót kamiennych,

– węglowe, mające wymagany stopień bezpieczeństwa wobec pyłu węglowego,

– powietrzne, mające wymagany stopień bezpieczeństwa wobec pyłu węglowego i metanu,

– powietrzne specjalne, mające znacznie wyższy stopień bezpieczeństwa niż MW powietrzne.

Określenia podane odnoszą się do grup i podgrup MW sklasyfikowanych pod kątem bezpieczeństwa wobec metanu i pyłu węglowego. Zakończeniem nazwy jest symbol literowo-cyfrowy dotyczący typu materiału wybuchowego i jego charakteru. Przyjęto, że litera G oznacza obecność nitroglikolu etylenowego w składzie materiału wybuchowego (środek obniżający temperaturę zamarzania), litera J – że należy do podgrupy wymienno jonowej, zaś litera H, że jest on wodoodporny, a symbol cyfrowy dotyczy kolejności odnośnego materiału wybuchowego.

Podane w tabl. 9.1 materiały wybuchowe można określić np.: dynamit skalny 8 GH oznacza, że jest 8 w kolejności dynamitów ze względu na siłę działania, posiada w składzie nitroglikol etylenowy obniżający temperaturę zamarzania dynamitu i że jest wodoodporny.

Metanit powietrzny specjalny oznacza, że materiał ten należy do podgrupy wymienno-jonowej. Wymienione poprzednio grupy materiałów wybuchowych można poznać po kolorze i po kolorze opakowania, a mianowicie:

– materiały wybuchowe skalne – kolor opakowania – czerwony, kolor MW – czerwony

– materiały wybuchowe węglowe – kolor opakowania – niebieski, kolor MW – szary

– materiały wybuchowe powietrzne – kolor opakowania – kremowy, kolor MW – kremowy

– materiały wybuchowe powietrzne specjalne – kolor opakowania – kremowy z dwoma czarnymi paskami w poprzek naboju i paczki, kolor MW – niebieskoszary.

Materiały wybuchowe skalne. Ze względu na to, że materiały wybuchowe skalne nie mają żadnego stopnia bezpieczeństwa wobec metanu i pyłu węglowego, dlatego mogą być stosowane wyłącznie do robót kamiennych. W górnictwie podziemnym górnicze przepisy przewidują następujący zakres ich stosowania:

– 1. W polach niemetanowych, obejmujących pokłady klasy A zagrożenia pyłowego w wyrobiskach kamiennych oraz przy przybierce kamienia w takich wyrobiskach, w których nie ma obowiązku opylania.

– 2. W polach niemetanowych, obejmujących pokłady klasy B zagrożenia pyłowego przy prowadzeniu robót kamiennych, gdzie węgiel nie występuje.

– 3. W polach metanowych przy prowadzeniu robót kamiennych, gdzie węgiel nie występuje – tylko za zezwoleniem Okręgowego Urzędu Górniczego (OUG), odnoszącym się do ściśle określonych miejsc pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *