Przebudowa skrzyżowań i rozgałęzień wyrobisk korytarzowych

Szczególnie ostrożnie należy wykonywać przebudowę skrzyżowań i rozgałęzień wyrobisk korytarzowych, zwłaszcza przy słabym stropie, gdyż w takich warunkach spoczywa na obudowie znaczna ilość odprężonej skały.

Przyczyny powstawania zawałów w wyrobiskach korytarzowych. Przyczyny powstawania zawałów mogą być różne. Zawał w przodku może powstać wskutek nadmiernego odsłonięcia słabego stropu, wybicia obudowy przy strzelaniu lub przez wykolejone wozy, wreszcie wskutek niedbale lub wadliwie wykonanej obudowy. Zawały mogą powstać również wskutek tąpnięć oraz odkrycia w stropie- wyrobiska po strzałach uskoku, pnia, truchły lub wyklinienia (rys. 8.53). Przyczyną zawału może być także nadmierne ciśnienie eksploatacyjne wywołane zbliżaniem się frontu eksploatacyjnego.

Obudowa wyrw zawałowych. Przebudowa chodników zawalonych jest bardzo trudna i niebezpieczna, dlatego czynność tę mogą wykonywać tylko górnicy o wysokich kwalifikacjach i to w obecności dozoru. Wysokość zawałów w chodnikach kamiennych oraz węglowych, w pokładach średniej grubości sięga zazwyczaj do granicy sklepienia ciśnień i wynosi, zależnie od głębokości i szerokości wyrobiska, od 1 do 6 m. Gdy skały stropowe mają wyraźną podzielność pionową lub gdy w stropie zalega słaby piaskowiec, wówczas wysokość zawałów dochodzi do 10 i więcej metrów. W pokładach grubych w chodnikach węglowych prowadzonych po spągu, wysokość zawału osiąga przeważnie granicę sklepienia ciśnień, o ile nie występują tąpa-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *