Firma sprzątająca DDD Czystość

Przedmiot i zakres nauki górnictwa

Ze względu na niejednolity charakter kopaliny, technika wydobywania różnych kopalin użytecznych nie jest jednakowa i dlatego powstało kilka gałęzi górnictwa, a mianowicie górnictwo: węglowe, rud, skalne (kamienne), surowców chemicznych, naftowe i wód mineralnych. Każda z tych gałęzi górnictwa ma określone zadania do wykonania.

Górnictwo węglowe zajmuje się wydobywaniem węgla kamiennego i brunatnego. Górnictwo rud obejmuje eksploatację rud żelaza i metali nieżelaznych. Górnictwo skalne zajmuje się górniczą eksploatacją takich kamieni jak drogowe i budowlane, surowców ceramicznych, ogniotrwałych, hutniczych i szklarskich.

Górnictwo surowców chemicznych zajmuje się eksploatacją soli kamiennej, soli potasowych, siarki, gipsu i innych. Górnictwo naftowe zajmuje się eksploatacją ropy naftowej oraz gazu ziemnego.

Górnictwo wód mineralnych zajmuje się wydobywaniem dla celów leczniczych solanek, szczawów, wód siarczanych itp. Biorąc pod uwagę sposób eksploatacji złóż kopalin użytecznych, eksploatację górniczą dzieli się na naziemną, podziemną i otworową (za pomocą otworów wiertniczych).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *