Przekroje geologiczne

Przekroje geologiczne sporządza się na podstawie profilów poszczególnych wyrobisk poszukiwawczych, np. rowów, szybików, otworów wiertniczych. Obrazują one wzajemne zaleganie utworów geologicznych w płaszczyźnie pionowej wzdłuż przyjętej linii przekroju.

Przekroje wykonuje się wzdłuż linii poszukiwawczych – oraz w miejscach charakterystycznych dla danego złoża, np. prostopadle do kierunku szczelin uskokowych, pofałdowań itp. zaburzeń tektonicznych. Przekroje mogą być sporządzane wzdłuż biegu warstw, czyli po rozciągłości są to tzw. przekroje podłużne. Wykonane zaś w kierunku nachylenia (upadu) warstw nazywają się przekrojami poprzecznymi. W złożach pokładowych przekroje geologiczne określają:

– wielkość kąta i kierunku nachylenia pokładów,

– grubość pokładów (warstwy) węgla,

– linie uskoków i wysokości ich zrzutów,

– charakter pofałdowań oraz inne zaburzenia tektoniczne.

Poszczególne pokłady i warstwy skalne oznacza się ustalonymi przez Centralny Urząd Geologii znakami, których znaczenie powinno się wyjaśnić na rysunku w postaci tzw. legendy (np. po-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *