https://www.fabudwkb.com.pl/pl/oferta/budownictwo-przemyslowe/prefabrykowane-sciany-betonowe-i-podwaliny

Przewidywanie stanu zagrożenia w górnictwie

Zebrane w ten sposób materiały pozwoliły na opracowanie środków zapobiegających powstawaniu tąpań oraz umożliwiły zarówno ocenę, jak i przewidywanie i występowanie w pokładach charakteryzujących się trudnymi warunkami górniczymi. Na podstawie uzyskanych danych można określić strefy, a niekiedy i poszczególne miejsca w pokładach, gdzie zachodzi duże zagrożenie występowaniem tąpań. Ma to olbrzymi wpływ na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy górników i wcześniejsze ich ostrzeżenie o ewentualnie grożącym zagrożeniu.

Metoda sondażu wierceniowego. Metoda ta polega na wierceniu otworów małośrednicowych (0 42 mm). Wiercenia umożliwiają określenie położenia strefy wzmożonych naprężeń względem ociosu wyrobiska na podstawie obserwacji wyników wierceń.

Takie objawy występujące w czasie wierceń jak stuki, trzaski, odprężenia oraz ilość zwiercin z jednometrowych odcinków wierconego otworu, jak również głębokość zakleszczenia wiertła w otworze, pozwalają na określenie położenia strefy wzmożonych naprężeń wokół wyrobiska górniczego. Odległość tej strefy od ociosu wyrobiska pozwala przewidywać wielkość zagrożenia tąpaniami. Im bliżej ociosu natrafia się wierceniem na strefę, w której wymienione zjawiska występują, tym większe jest zagrożenie i odwrotnie. Część pokładu między ociosem wyrobiska a strefą zwiększonych naprężeń stanowi zaporę zabezpieczającą przed nagłym wyzwoleniem się energii sprężystej w formie tąpnięcia.

Metoda sejsmoakustyczna. Metoda sejsmoakustyczna polega na rejestracji pękania skał, któremu towarzyszą drgania akustyczne (trzaski, stuki). Drgania akustyczne odbierane są przez zainstalowane pod ziemią w kopalni geofony, które drgania te przekazują do rejestratorów zainstalowanych na powierzchni.

Geofony zakłada się na dnie wywierconych otworów o głębokości 2 m. Rejestracja impulsów sejsmoakustycznych pozwala na przeprowadzenie analizy zagrożenia badanego terenu. Wyniki pomiarów rejestrowane są na rejestratorze magnetycznym. Stosowane są aparatury sejsmoakustyczne stacjonarne konstrukcji GIG oraz aparatura przenośna. Krzywa uzyskana na monitorze określa stopień zagrożenia tąpnięciem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *