Resort górnictwa i energetyki

Resort górnictwa i energetyki prowadzący działalność w zakresie wydobycia węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej i gazu oraz wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej koncentruje się w zakresie ochrony środowiska na następujących zagadnieniach:

– ochronie powierzchni ziemi,

– ochronie wód,

– ochronie powietrza atmosferycznego,

– ochronie przed hałasem i wibracjami,

– ochronie przed odpadami,

– ochronie przed oddziaływaniem pola elektrycznego.

W zakresie ochrony powierzchni przed powstawaniem szkód górniczych związanych z intensyfikacją eksploatacji górniczej prowadzona jest w szerokim zakresie profilaktyka górnicza oraz profilaktyka budowlana.

Profilaktyka górnicza polega na takim doborze sposobu wybierania złoża, który zapewniłby w optymalnym stopniu ochronę powierzchni jak i równocześnie maksymalne wykorzystanie złoża.

Profilaktyka budowlana ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania powierzchni, głównie przez wykonanie robót zapobiegawczych i zabezpieczających obiekty na przewidywane wpływy eksploatacji górniczej, a zwłaszcza na wykonaniu kotwienia budynków, zdylatowaniu budynków i stosowaniu zastępczego budownictwa wyprzedzającego. Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów polega w resorcie górnictwa i energetyki na:

– usuwaniu szkód górniczych,

– likwidacji zwałowisk odpadów,

– rekultywacji i zagospodarowaniu nieużytków poprzemysło- wych.

– formowanie układów skarp i przyległych płaszczyzn, wierzchowin, zwałowisk lub terenów pomocniczych,

– zagęszczenie gruntów hałd w celu zwalczania pożarów,

– neutralizacja toksycznych gruntów,

– nawożenie i uprawa,

– wprowadzenie roślinności zielonej,

– zadrzewianie i zakrzewianie,

– budowa dróg dojazdowych,

– regulacja stosunków7 wodnych,

– pielęgnacja upraw do czasu przekazania terenów przyszłemu użytkownikowi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *