solidworks nauka

Siarka

Siarka. Złoża siarki w Polsce należą do najbogatszych w świecie. Wybudowano kopalnię odkrywkową siarki na złożu w Piasecznie i kombinatu w Tarnobrzegu. Od roku 1966 rozpoczęto również eksploatację siarki metodą podziemnego wytapiania. Jest to tzw. eksploatacja otworowa. Sposób ten jest tańszy od eksploatacji odkrywkowej, gdyż zbędne jest zdejmowanie skał nadkładowych. Wymaga on wywiercenia kilku otworów, do których wprowadza się dwie kolumny rur, wewnętrzną i zewnętrzną. Rurą wewnętrzną doprowadza się do złoża duże ilości gorącej wody i powietrza o dużym ciśnieniu. Woda gorąca rozmywa złoże i płynna siarka z pęcherzykami powietrza wypływa na powierzchnię rurą zewnętrzną. Produkcja siarki w roku 1987 wynosiła 4966 tys. t.

Rudy miedzi. Cechsztyńskie złoża pokładowe rud miedzi, występują na Dolnym Śląsku w Niecce Zewnętrznosudeckiej oraz w strefie przedsudeckiej, mają dużą wartość przemysłową.

Niecka Zewnętrznosudecka składa się z dwóch lokalnych niecek: Złotoryjskiej i Grodzieckiej, zwanych starym okręgiem miedziowym. W Niecce Złotoryjskiej czynne są dwie kopalnie: kopalnia Nowy Kościół oraz kopalnia Lena, która, poprzednio zatopiona, rozpoczęła wydobycie w 1950 roku. W Niecce Grodzieckiej istnieje kopalnia Konrad-Lubichów, która rozpoczęła wydobycie w. 1962 roku. W 1956 roku odkryto nowe złoża miedzi w strefie przedsudeckiej, dwukrotnie bogatsze od złóż w starym rejonie miedziowym, co spowodowało budowę nowych kopalń miedzi i zakładów przeróbczych oraz zagospodarowanie nowego okręgu, znanego jako Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy (LGOM). Od 22 lipca 1968 roku rozpoczęły eksploatację nowo wybudowane kopalnie miedzi Lubin, Polkowice i Rudna.

Miedź ma ogromne znaczenie dla gospodarki narodowej, a zwłaszcza miedź tzw. elektrolityczna, na którą zapotrzebowanie wciąż rośnie w związku z tym przewidziana jest dalsza rozbudowa LGOM (kopalni i zakładów przeróbczych, hut). Wydobycie rudy miedzi w roku 1987 wynosiło 29821 tys. t.

Rudy żelaza. Baza surowcowa górnictwa rud żelaza jest zlokalizowana głównie w rejonie częstochowskim, na obszarze ciągnącym się od źródeł Warty aż po Wieluń. Ruda w postaci sy- derytu ilastego zawiera 30 do 34% Fe. Syderyt ilasty o zawartości 26 do 31% Fe znajduje się również w okolicach Stąporkowa i Starachowic. W okresie międzywojennym stosunkowo skromne rozpoznanie geologiczne ograniczało się do rejonu częstochowskiego. W okresie powojennym w wyniku intensywnych poszukiwań geologicznych doprowadzono do odkrycia nowego złoża rudy żelaza w okolicach Łęczyca-Sierpów, gdzie uruchomiono nowe kopalnie tworzące Łęczycki Okręg Górnictwa Rud Żelaza.

Po wyzwoleniu zostało uruchomionych zaledwie 7 kopalń (z 18), gdyż pozostałe były zatopione i zdewastowane przez okupanta. W okresie powojennym powstało 20 kopalń rud żelaza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *