Straty grupy II, III i IV

Grupa II – obejmuje „straty w pokładach podebranych”, przez które rozumie się straty powstałe przez podebranie pokładów zdatnych do eksploatacji. Zaliczenie strat do tej grupy może być dokonane dopiero po ostatecznym stwierdzeniu, że pokład lub jego część zostały zniszczone przez wyrobiska górnicze w pokładzie niżej zalegającym i że eksploatacja jego jest już niemożliwa. Przy wybieraniu pokładu warstwami do strat w tej grupie należą również straty w warstwie wyższej spowodowane zniszczeniem pokładu w niższej warstwie wskutek niedokładnego zawału lub niedokładnie wykonanej podsadzki.

Grupa III – obejmuje „straty przy przeróbce mechanicznej”, przez które rozumie się straty węgla powstające wskutek przedostawania się węgla do odpadów w trakcie przeróbki mechanicznej.

Grupa IV – obejmuje „straty losowe”, przez które rozumie się te części pokładu złoża, które wskutek pożarów, gwałtownych zawałów i innych wydarzeń losowych pozostały na stale nie wybrane i dostęp do nich został odcięty w wyniku dalszego wybierania złoża. Do strat w tej grupie zalicza się również filary oporowe (pasy węgla) pozostawione dla izolowania pozostawionych parcel pożarowych od bieżących robót, które w wyniku dalszego wybierania złoża pozostały odcięte w zrobach. Nie można natomiast zaliczać do strat w tej grupie pól pożarowych zamkniętych czasowo, które po zlikwidowaniu pożaru mogą być wybrane. Straty grupy IV dzielą się na dwie kategorie:

Kategorię 1 – do której zalicza się straty powstałe wskutek po żarów. Kategorię 2 – do której zalicza się straty powstałe wskutek gwałtownych zawałów, tąpnięć, wtargnięcia wody, nagłych wypływów gazów i innych wydarzeń losowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *