Niezawodny system zarządzania produkcją Impuls Evo Dowiedz się więcej

Stropnice w gniazdkach

Przy zakładaniu stropnic w gniazdkach 1 należy w przeciwległym ociosie wykonać podłużne wcięcie czyli tzw. zawód (rys. 8.8). Zawód wykonuje się od strony przodku, w celu zabezpieczenia stropnicy przed wybiciem w czasie strzelania. Ten sposób zawieszania stropnicy można stosować w kopalniach płytkich przy mocnych ociosach, gdy nie występuje ciśnienie boczne. W kopalniach głębszych, w których występuje znaczne ciśnienie boczne, ociosy mają tendencję przesuwania się ku środkowi i łamią stropnice zakładane w gniazdkach. W celu uchronienia stropnic przed załamaniem, należy w odległości kilkunastu metrów od przodku pogłębić gniazdka i zawody, aby końce stropnic były oddalone o 5 do 10 cm od ociosów.

Po zawieszeniu stropnicy i założeniu okładzin wyznacza się miejsca postawienia stojaków, wykonując w spągu gniazdka. Z kolei bierze się miarę na stojak za pomocą dwóch przesuwnych listew. Uzyskaną miarę powiększa się o 3 do 5 cm, co daje gwarancję silnego podbicia stojaków pod stropnicę. Po postawieniu stojaków’ wbija się nad stropnicę w przedłużeniu stojaków kliny, tzw. zgniotki, dzięki którym ciśnienie stropu przenosi się równomiernie na stojaki. Rolę zgniotków mogą spełniać również okrąglaki, lecz muszą być założone równo nad stojakami (rys. 8.9a), gdyż w przeciwnym razie uszkodzona zostanie stropnica (rys. 8.9b).

W wyrobiskach, w których nie występuje ciśnienie boczne, stojaki ustawia się pionowo, natomiast przy ciśnieniu bocznym stojaki nachyla się górą do środka wyrobiska, a dla zabezpieczenia ich przed wysunięciem spod stropnicy zabezpiecza się je rozporami (rys. 8.4). W wyrobiskach o małym nachyleniu stojaki ustawia się prostopadle do spągu, przy większym nachyleniu ustawia się je w kierunku pośrednim pomiędzy prostopadłym do spągu a pionowym (rys. 8.10).

Odkryta powierzchnia stropu pomiędzy stropnicami zabezpieczona jest okładzinami z okorków, połowic lub okrąglaków (rys. 8.9a). Zabezpieczenie takie musi być wykonane nie tylko od strony stropu, ale również od strony ociosów i nosi nazwę opinki stropu lub ociosów. Okładziny powinny wystawać z obu stron stropnic, a każda z nich powinna być dociśnięta do stropu przez stropnicę. Okorki lub połowice układa się szerszą stroną od stropu, dzięki czemu wykorzystuje się ich wytrzymałość na zginanie. Przy mocnym i równym stropie okładziny zakłada się w odległości 30 do 40 cm od siebie, używając do tego okorków. Gdy strop jest slaby lub spękany, wykładziny układa się blisko siebie, stosując do tego połowice lub okrąglaki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *