Obudowa metalowa wyrobisk górniczych

Obudowa metalowa wyrobisk górniczych

Obudowa metalowa wyrobisk górniczych jest coraz szerzej stosowana dzięki swoim zaletom. Główne zale[...]
Zakres prac wstępnych poprzedzających głębienie szybu

Zakres prac wstępnych poprzedzających głębienie szybu

Po podjęciu przez zarząd kopalni decyzji o głębieniu szybu następuje porozumienie z zarządem przeds[...]
Historia początków rozwoju górnictwa w Polsce

Historia początków rozwoju górnictwa w Polsce

Druga wojna światowa doprowadziła do dalszego obniżenia zdolności produkcyjnej kopalń. Okupant hitl[...]
Efektowny domek letniskowy

Efektowny domek letniskowy

Efektowny domek letniskowy oferuje znakomitą możliwość relaksu singlowi, grupie przyjaciół albo rod[...]
Mieszkania na Grunwaldzie

Mieszkania na Grunwaldzie

Grunwald w Poznaniu znany jest z wysokiej jakości. Mieszkania tam oferowane są wygodne, duże, słone[...]
Pro-City.plkamien naturalny

Urabianie skał

Głębienie szybu rozpoczyna się od wykonania głowicy szybu. Przed rozpoczęciem wykopu na głowicę szybu wyrównuje się teren, a następnie wyznacza się oś szybu i jego środek. Po wyznaczeniu środka szybu obrysowuje się na gruncie zarys wykopu na głowicę. Warstwy luźne urabia się ręcznie lub koparką podsiębierną, skały słabo zwięzłe młotkami pneumatycznymi, a skały zwięzłe materiałami wybuchowymi. Do głębokości 4 m urobioną skałę z przodku szybowego wydobywa się na powierzchnię za pomocą przenośników budowlanych do podstawionych samochodów. Przy prowadzeniu wykopu głowicy do głębokości 12 m stosuje się do wydobywania urobku i opuszczania materiałów dźwig samochodowy, do którego dostosowuje się wyciąg kubłowy o pojemności kubła 0,3 m3. Obecnie coraz częściej zgłębia się głowicę szybową nawet do 50 m, z zastosowaniem urządzeń prowizorycznych, jak małych rozmiarów wież wyciągowych i kołowrotów elektrycznych.

W głowicy tymczasowej umieszczone jest wyposażenie związane z głębieniem szybu, tj. konstrukcja nośna dla kół linowych, pomostu roboczego, pomostu bezpieczeństwa oraz wylot wyjścia

Przy głębieniu głowic ostatecznych wykonuje się równocześnie, w miarę możności, wszystkie kanały i wnęki, jak kanał wentylacyjny (rys. 11,12), kanał podsadzkowy, wyjście zapasowe, kanały rurowe, kanały kablowe, wnęki na konstrukcję wieży i urządzenie zapychaków. Ostateczne głowice szybowe mają najczęściej obudowę żelbetową. Obudowę głowicy wykonuje się odcinkami stopniowo w miarę jej pogłębiania.

Po wykonaniu głowicy dalsze głębienie szybu może odbywać się sposobem szeregowym lub równoległym. Sposób szeregowy polega na tym, że najpierw prowadzi się urabianie i wybieranie skały z pewnego odcinka szybu, a następnie wykonuje się obudowę ostateczną tego odcinka. W czasie wykonywania obudowy szybu urabianie i ładowanie są wstrzymane.

Ze względu na długość odcinków, sposób ten dzieli się na: szeregowe głębienie krótkimi odcinkami 2 do 6 m i długimi odcinkami 6 do 40 m. Szeregowy sposób głębienia szybu charakteryzuje okresowe zatrzymanie robót urabiania i ładowania w przodku na czas wznoszenia obudowy ostatecznej. Ta okresowa zmiana szeregu czynności powoduje straty czasu i zmniejszenie postępu głębienia.

Sposób równoległy polega na tym, że równolegle z głębieniem wykonuje się obudowę ostateczną szybu z pomostu wiszącego, czyli nie ma tu okresowych przerw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *