Naprawa telefonów See You GSM

Utrzymanie wyrobisk korytarzowych

Przez utrzymanie wyrobisk korytarzowych należy rozumieć naprawę obudowy lub jej wymianę, w celu zachowania wyrobiska w należytym stanie dla ruchu. Aby nie dopuścić do zawałów w wyrobiskach, należy z góry przewidywać okresy wymiany elementów obudowy i ich napraw. Wykonywanie tych prac należy powierzać doświadczonym osobom.

Przystępując do wymiany stojaków należy stwierdzić, czy w związku z tym nie spowoduje się lokalnych zawałów. Wymiana pojedynczych stojaków nie stwarza na ogół większego niebezpieczeństwa. Wymiana stojaka lub odrzwi uszkodzonych ciśnieniem górotworu jest trudniejsza od wymiany obudowy zbutwiałej.

Wymieniając stojak złamany, należy najpierw podeprzeć stropnicę dodatkowym stojakiem, a dopiero po takim zabezpieczeniu usunąć złamany. Nie należy usuwać stojaka przez uderzanie, gdyż wstrząsy, które przejmuje stojak, przenoszą się na całe odrzwia oraz na luźną skałę stropową. Najlepiej jest wypychać stojak za pomocą dźwigni opieranej o ocios. Gdy stojaki są silnie zaciśnięte, należy je podkopywać. Wycinanie stojaka należy stosować tylko w ostateczności. Po postawieniu stojaka nowego, stojak tymczasowy należy usunąć. Ponieważ stojak tymczasowy w każdym poszczególnym przypadku ma inną długość, wymiana łączy się ze zwiększonym zużyciem drewna, gdyż wykorzystanie stojaka tymczasowego jako stojaka normalnego jest najczęściej niemożliwe z powodu niewystarczającej długości. Bardzo praktyczne dla tych celów są stojaki stalowe szybkorozsu- wane o podporności 8 do 10 kN (rys. 8.49).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *