Wybieranie złóż

W celu bezpiecznego prowadzenia wybierania złóż, kopalnie muszą wzdłuż granic obszaru pozostawiać filary graniczne, czyli pasy złoża w pokładzie na granicy obszaru górniczego należącego do danej kopalni. Również w celu zabezpieczenia ważnych obiektów na powierzchni lub przy wybieraniu pokładu pod zbiornikami wodnymi pozostawia się filary ochronne, które są częścią złoża, mającą na celu ochronę obiektów na powierzchni lub zabezpieczenie wyrobisk podziemnych przed nagłym wdarciem się do nich wody.

Gdy roboty górnicze prowadzi się w pobliżu starych zatopionych wyrobisk albo w pobliżu miejsc dużego skupienia się gazów i gdy nie ma możliwości usunięcia niebezpieczeństwa należy odgrodzić się od takich wyrobisk i miejsc przez pozostawienie w pokładzie odpowiednio wytrzymałych pasów węgla zwanych filarami operowymi. Filary oporowe pozostawia się również dla ochrony czynnych wyrobisk górniczych, np. dla ochrony chodnika transportowego, wentylacyjnego itp.

Wybieranie kopaliny użytecznej ze złoża przeprowadza się w pewien określony sposób, zwany systemem wybierania. Systemem wybierania nazywa się wybieranie ze złoża kopaliny użytecznej według określonego sposobu prowadzenia robót górniczych, przystosowanego do charakteru złoża oraz warunków zalegania. Tak więc na wybór systemu wybierania wpływa wiele czynników geologicznych i technicznych, które są dokładnie omówione w podręczniku Górnictwo część II, a ogólnie podane zostały w rozdziale 3.5.4.3.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *