Prologis Park Błonie

Zagłębie Dolnośląskie – Węgiel

Charakterystyczną cechą karbonu produktywnego Zagłębia Dolnośląskiego jest występowanie pomiędzy warstwami skał osadowych, skał magmowych składających się z porfirów oraz żył kwarcowych. Takie wciśnięcie się magmy pomiędzy inne skały nosi nazwę intruzji. Jedna z takich intruzji zalega w stropie warstw wałbrzyskich, a druga pomiędzy dolną i górną częścią warstw żaclerskich. Węgle Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego wykazują wysoki stopień uwęglenia. Pokłady węgla mają taką samą numerację jak pokłady Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Występują tu wszystkie typy węgla koksowniczego od 34 do 37, węgle chude typu 38, a w miejscach zetknięcia się pokładów węgla ze skałami wylewnymi występują węgle antracytowe typu 41 i 42.

Tektonika Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Dolnośląskie Zagłębie rozwinęło się na sztywnym, już pofałdowanym podłożu, dlatego też utwory zalegające na obszarze Zagłębia nie uległy silniejszemu sfałdowaniu i prawie wszystkie poważniejsze deformacje tektoniczne mają charakter uskokowy, a inne mniejsze zaburzenia powstały wskutek wspomnianych intruzji skał magmowych, np. w okolicy góry Chełmiec w postaci wypiętrzenia.

Zagłębie ma kształt niesymetrycznie zbudowanej niecki, ciągnącej się w kierunku od północnego zachodu na południowy wschód. W zarysie ma ona kształt zdeformowanego prostokąta. W rejonie Wałbrzycha następuje rozszerzenie Zagłębia ku północnemu wschodowi w formie zatoki i tę partię nazywa się Rejonem Wałbrzyskim lub Zatoką Wałbrzyską. Zatokę Wałbrzyską zamykają od północnego zachodu utwory kulmu. Północne naroże Zagłębia określane bywa jako Zatoka Kamiennej Góry.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *