gotowe projekty małych domów warszawa

Zakładanie obudowy betonowej

Przy pierwszym sposobie, tzn. z dołu do góry, szyb głębi się odcinkami długości kilkudziesięciu do kilkuset metrów, a ociosy zabezpiecza się obudową tymczasową lub wstępną. Po wykonaniu stopy szybowej prowadzi się betonowanie z dołu do góry. W celu ułatwienia urabiania i ładowania urobku z następnego odcinka głębionego szybu, obudowę betoną zakłada się na warstwie odstrzelonego urobku, której grubość wynosi 1,0 do 1,5 m.

Przy zakładaniu obudowy betonowej z góry w dół, z zastosowaniem przenośnego odeskowania, obudowę prowadzi się w ślad za wybieraniem urobku. Przy tym sposobie wymagana jest duża początkowa wytrzymałość betonu, co uzyskuje się przez stosowanie dodatków przyspieszających wiązanie betonu.

Do wykonania obudowy betonowej konieczne jest zabudowa- nie w szybie odeskowania. Odeskowanie ma istotny wpływ na szybkość budowy szybu. Właściwe odeskowanie powinno być łatwe w montażu i demontażu, powinno być dostatecznie wytrzymałe i lekkie, dawać się wielokrotnie używać oraz zapewniać pełne bezpieczeństwo pracy. Odeskowanie wykonuje się z drewna lub metalu. .

Odeskowanie drewniane składa się z kilku drewnianych okrągłych krążyn i właściwego pionowego odeskowania. Krążyny wykonuje się z desek grubości 25 do 36 mm. Pionowa część odeskowania wykonana jest z desek tej samej grubości przybitych gwoździami do krążyn. Wysokość jednego odcinka odeskowania wynosi 1,0 do 1,5 m. Wykonanie drewnianego odeskowania jest bardzo pracochłonne i dlatego używa się go obecnie rzadko. Sposób zakładania drewnianego odeskowania przedstawiono na rys. 11.28.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *