stoły warsztatowe

Zakładanie poziomów i pięter

Każda kopalnia eksploatuje część złoża zawartą w granicach ustalonego dla niej obszaru górniczego. Na ogół obszar górniczy zawiera zasoby węgla wystarczające na kilkadziesiąt lat eksploatacji. Dla umożliwienia planowego wybierania złoża, które wybiera się od partii wyżej położonych do niższych, dzieli się złoże na części udostępnione poprzednio opisanymi wyrobiskami udostępniającymi. Każda taka wydzielona z obszaru górniczego kopalni część złoża tworzy tzw. poziom kopalni (rys. 5.1).

Poziomem nazywa się płaszczyznę poziomą przechodzącą przez przecznicę udostępniającą i oddzielającą położoną nad nią część złoża. Poziom określa się głębokością na jakiej łączy się wylot przecznicy z szybem.

Poziomy zakłada się stopniowo coraz głębiej w miarę wyczerpywania się zasobów górnych części złoża, i to w takich odstępach (odległościach), by zasoby kopaliny użytecznej były w każdej partii (poziomie) mniej więcej równe.

Poziomy w kopalni zakłada się w celu: udostępnienia eksploatacji, skrócenia dróg transportowych i wentylacyjnych oraz czasu ich istnienia, ułatwienia stopniowego przemieszczania w głąb eksploatacji. Poziomy, których założenie wymaga znacznych nakładów, powinny istnieć przynajmniej 25 do 30 lat.

Wybieranie złoża w obrębie poziomów rozpoczyna się od poziomu najwyższego. Zakładanie nowych poziomów jest kosztowne dlatego bardzo ważnym zagadnieniem związanym z liczbą poziomów jest odpowiedni dobór pionowej odległości między poziomami, czyli odstęp.

Liczba poziomów, a zatem odstęp między poziomami będzie zależał od wielu czynników natury ekonomicznej, geologiczno-górniczej, wśród których najważniejsze to nachylenie złoża i ilość zasobów w projektowanym poziomie, która powinna być mniej więcej stała i określona tak, by koszty przypadające na tonę wydobycia były jak najmniejsze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *