www.bkg.com.pl/bloki-granitowe

Zakres prac wstępnych poprzedzających głębienie szybu

Po podjęciu przez zarząd kopalni decyzji o głębieniu szybu następuje porozumienie z zarządem przedsiębiorstwa, które będzie głębić szyb, co do wykonania prac przygotowawczych przy głębieniu szybu niektóre zagadnienia opracowuje zarząd kopalni inne – zarząd przedsiębiorstwa prowadzącego głębienie szybu.

Do zagadnień, które muszą być opracowane przez kierownictwo kopalni (inwestora) należą: ustalenie średnicy szybu, jego głębokości oraz określenie jego funkcji, szczegółowa lokalizacja szybu i urządzeń związanych z pracą szybu, uzyskanie zezwoleń na budowę od administracji publicznej i władz górniczych, załatwienie spraw związanych z budową drogi dojazdowej do szybu i ewentualnie linii kolejowej, sprawy dostawy energii elektrycznej, wody przemysłowej i pitnej, ustalenie miejsca składowania urobku, załatwienie spraw związanych z projektem podszybi i wyrobisk bezpośrednio połączonych z szybem.

Po ustaleniu metody głębienia szybu oraz rodzaju wyposażenia, przedsiębiorstwo budujące szyb czyli wykonawca opracowuje projekt uzbrojenia placu budowy, wierceń badawczych i prac hydrogeologicznych, których ukończenie często dopiero decyduje o ostatecznej lokalizacji szybu, organizacji i technologii głębienia szybu, jak również opracowuje akta koncesyjne dla urządzeń wydobywczych. .

Prawidłowe rozwiązanie tych zagadnień zarówno przez zarząd kopalni – (inwestora) – jak i wykonawcę ma decydujący wpływ tak na koszty, jak i na termin ukończenia budowy szybu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *